Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
847

I C 408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 408/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Cezary Olszewski Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Pietuszko po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. B. W. B. Ł. B. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. i D. O. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I Oddala powództwo W. B. , zaś w pozostałej części postępowanie
Czytaj więcej»

I Ca 279/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. aktI.Ca 279/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski Sędziowie SO : Joanna Walczuk, Antoni Czeszkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. I. przeciwko G. I. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji pozwanej G. I. od wyroku Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I Ca 280/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. aktI.Ca 280/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski Sędziowie SO : Aneta Ineza Sztukowska, Antoni Czeszkiweicz Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa P. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu W. - M. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda P. R. od wyroku
Czytaj więcej»

I C 499/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 499/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Cezary Olszewski Protokolant st. sekr. sądowy Edyta Rzodkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w E. o uchylenie uchwały 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3057,39 zł (trzy tysiące pięćdzi
Czytaj więcej»

I Ca 278/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. aktI.Ca 278/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski Sędziowie SO : Aneta Ineza Sztukowska; Antoni Czeszkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku M. P. (1) i B. P. z udziałem M. C. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestnika postępowania M. C. od postanowienia Sądu Rejonowego w Augustowie V
Czytaj więcej»

III Pa 53/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasadność roszczenia z art. 81 par. 1 kp jest zależna od łącznego spełnienia przez pracownika następujących przesłanek: 1. posiadania psychicznej i fizycznej zdolności do świadczenia pracy; 2. żywienia rzeczywistego zamiaru świadczenia pracy; 3. manifestowania pracodawcy w dowolny, ale dostateczny sposób mojej stałej gotowości do świadczenia pracy.
Sygn. akt III Pa 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Walczuk (spr.) Sędziowie: SSO Maciej Romotowski SSO Jacek Sowul Protokolant: st.sekr.sądowy Marta Majewska-Wronowska po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) o przywrócenie do pracy na skutek apelacji pozwanego (...) od wyroku Sądu Rejonowego w S
Czytaj więcej»

III U 161/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III U 161/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Poniatowska Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Majewska-Wronowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017r. w S. sprawy K. K. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zwrot nienależnie opłaconych składek w związku z odwołaniem K. K. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego U
Czytaj więcej»

III U 221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-08-02

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III U 221/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Poniatowska Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Anna Chilińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2017r. w S. sprawy A. Ś. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w związku z odwołaniem A. Ś. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O
Czytaj więcej»

III Ua 12/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ua 12/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Poniatowska (spr.) Sędziowie: SSO Mirosław Kowalewski SSO Piotr Witkowski Protokolant: st.sekr.sąd. Marta Majewska-Wronowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek macierzyński na skutek
Czytaj więcej»

III U 565/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III U 565/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Witkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Dzienis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017r. w S. sprawy E. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o ustalenie w związku z odwołaniem E. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 21 października 201
Czytaj więcej»