Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
729

I Ca 540/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt: I. Ca. 540/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko M. A. o zapłatę na skutek apelacji powoda (...) z siedzibą w W. od wyroku Sądu Rejonowego w Ełku I Wydziału Cywilnego z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt: I. C. 667/16 I zmi
Czytaj więcej»

I Ca 10/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Szostak - Szydłowska Sędziowie SO : Antoni Czeszkiewicz, Cezary Olszewski Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko C. B. , (...) sp. z o.o. w S. o ustalenie nieistnienia stosunku najmu na skutek apelacji pozwan
Czytaj więcej»

I Ca 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 389/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Ineza Sztukowska Sędziowie: SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Cezary Olszewski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o ustalenie na skutek apelacji poz
Czytaj więcej»

I Ca 578/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 578/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski Sędziowie SO : Elżbieta Iwona Cembrowicz, Alicja Wiśniewska Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Z. D. o zapłatę na skutek apelacji powódki - pozwanej wzajemnej A. Z. od wyroku Sądu Rejonowego w Olec
Czytaj więcej»

I Ca 43/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 43/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosław Krzysztof Derda po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą na Malcie przeciwko E. C. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 6 października 2016r. sygn. akt I C 1263/16 oddala apelację. SSO Mi
Czytaj więcej»

II Ka 267/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-01-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zainstalowanie w pojeździe osoby będącej przedmiotem zlecenia detektywistycznego urządzenia GPS związanego z obserwacją osoby, pozostaje czynnością operacyjno - rozpoznawczą, przewidzianą w art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r., Nr 12, poz. 110 ze zm.), zastrzeżoną dla innych upoważnionych organów (np. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej).
Sygn. akt II.Ka.267/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Waldemar Malec Sędziowie: SO Jacek Sowul SR Katarzyna Wierzbińska-Wróbel (del. do SO) - spr. Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Puza przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Aldony Figiel po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013r. sprawy W. K. oskarżonego z art.267§3 kk na skutek apelacji, wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciel
Czytaj więcej»

I Ca 579/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 579/16 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosław Krzysztof Derda Sędziowie SO : Aneta Ineza Sztukowska, Cezary Olszewski Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w L. z udziałem Z. D. i J. D. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestników Z. D. i J. D. od postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku z d
Czytaj więcej»

I Ca 568/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Sygn. akt: I. Ca. 568/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Alicja Wiśniewska Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku H. M. (1) z udziałem H. M. (2) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestnika postępowania H. M. (2) od postanowienia Są
Czytaj więcej»

I C 619/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C 619/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Aneta Ineza Sztukowska Protokolant st. sekr. sądowy Wioletta Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa E. K. , K. R. (1) , K. S. i S. L. przeciwko J. K. o zachowek I Zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powódki K. R. (1) kwotę 34.823,26 zł (słownie: trzydzieści czter
Czytaj więcej»

I Cz 25/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. Cz. 25/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędziowie: SSO Aneta Ineza Sztukowska (spr.) SSO Alicja Wiśniewska SSO Cezary Olszewski po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. T. i małoletniej N. T. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową K. T. i przeciwko M. K. o ustalenie ojcostwa i alimenty na skutek zażalenia pozwanego M. K. n
Czytaj więcej»