Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1122

I C 25/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-08-23

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C 25/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Aneta Ineza Sztukowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Rzodkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko B. A. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego B. A. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 56/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I. C 56/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Szostak-Szydłowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Rzodkiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko J. M. z udziałem Prokuratora Okręgowego w Suwałkach o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży lub zapłatę I stwierdza nieważność umowy sp
Czytaj więcej»

I C 109/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C 109/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Mirosław Krzysztof Derda Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Przyborowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa H. G. (1) przeciwko A. G. (1) o stwierdzenie nieważności umowy I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda H. G. (1) na rzecz pozwanego A. G. (1) kwotę 5 417zł (p
Czytaj więcej»

I C 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-07-04

Data publikacji: 2018-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I. C 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Szostak-Szydłowska Protokolant: sekretarz sądowy Marzena Miksza po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa H. P. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę I zasądza od pozwanego Samodzielnego Publiczn
Czytaj więcej»

I C 136/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt 136/17 UZASADNIENIE Powód D. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o: 1. zasądzenie od pozwanego W. J. na rzecz powoda kwoty 101 129,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł; Uzasadniając powództwo podał,
Czytaj więcej»

I C 144/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C 144/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Antoni Czeszkiewicz Protokolant Starszy sekretarz sądowy Małgorzata Przyborowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (...) w E. przeciwko R. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) . (...) R. M. o roszczenia z umowy o roboty budowl
Czytaj więcej»

I C 249/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-05-07

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C 249/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alicja Wiśniewska Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Rzodkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko Fundacji (...) w S. o ustalenie nieważności uchwały 1 Oddala powództwo. 2 Nakazuje pobrać od powódki E. Z. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Suwał
Czytaj więcej»

I C 172/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Szostak-Szydłowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Wioletta Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko W. P. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I Oddala powództwo. II Odstępuje od obciążania powódki obowiązkiem zwrotu n
Czytaj więcej»

I C 155/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C 155/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Aneta Ineza Sztukowska Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Pietuszko po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w P. w likwidacji o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego
Czytaj więcej»

I C 1045/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-04-30

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 1045/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Cezary Olszewski Protokolant sekretarz sądowy Lucyna Gościewska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1.Tytułem zadośćuczynienia zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki
Czytaj więcej»