Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1203

II Ka 293/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II. Ka. 293/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Zielińska Protokolant: st.sekr.sądowy Edyta Ewa Basaj przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marka Piłasiewicza po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017r. sprawy A. S. oskarżonego z art.207§1 kk na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 17/07/2017 r. sygn. ak
Czytaj więcej»

II Ka 293/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II.Ka. 293/17 UZASADNIENIE A. S. został oskarżony o to, że w okresie od 01 lutego 2016 r. do 09 sierpnia 2016 r. w O. na ul. (...) znęcał się fizycznie i psychicznie nad siostrzenicą E. S. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury podczas których szarpał ją za ubranie, wyzywał ją słowami wulgarnymi, groził pozbawieniem życia oraz niszczył mienie użytku domowego, to jest o popełnienie czynu z art. 207 § 1 k.k. Sąd Rejonowy w Olecku wyrokiem z dnia 17 lipca 2017r. w
Czytaj więcej»

II Ka 300/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Sygn. akt II. Ka. 300/18 UZASADNIENIE D. M. został oskarżony o to, że w dniu 06 lutego 2018 roku o godz. 04:15 w m. S. na ul. (...) na drodze publicznej w ruchu lądowym prowadził samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości tj.0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk . Sąd Rejonowy w Augustowie wyrokiem z dnia 1 czerwca 2018r. sygn. akt II.K. 144/18: I Oskarżonego D. M. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na po
Czytaj więcej»

II Ka 308/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-10-09

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Sygn. akt II Ka. 308/18 UZASADNIENIE J. B. został obwiniony o to, że prowadząc działalność gospodarczą zarejestrowaną w miejscowości E. , jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w warunkach czynu ciągłego, nie wpłacał na rachunek Urzędu Skarbowego w E. , w terminie do 22.02.2016 r., 21.03.2016 r., 22.04.2016 r., 20.09.2016 r., 20.10.2016 r., 21.11.2016 r., 20.12.2016 r. i 20.01.2017 r. pobranych przy wypłacie wynagrodzeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącach
Czytaj więcej»

II Ka 310/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Sygn. akt II. Ka. 310/18 UZASADNIENIE 1. J. S. został oskarżony o to, że w dniu 05 stycznia 2015 r. w S. , będąc członkiem zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej i osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, poświadczył nieprawdę w wydanym przez w/w Spółdzielnię dokumencie – zaświadczeniu nr (...) , dotyczącym lokalu mieszkalnego nr (...) budynku przy ul. (...) w S. , do którego spółdzielcze własnościowe prawo posiadał P. S. w zakresie nie posiadania przez Spółdzielnię informacji o wszczęciu egz
Czytaj więcej»

II Ka 331/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II.Ka 331/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSO Grażyna Zielińska Protokolant: st. sekr. sądowy Regina Cieślukowska przy udziale oskarżyciela publicznego- przedstawiciela PIP w S. - R. G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2016r. sprawy J. W. obwinionego z art. 282 § 1 pkt 1 i art. 281 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze
Czytaj więcej»

II Ka 358/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-10-31

Data publikacji: 2013-12-03

trafność 100%

Sygn. akt II.Ka.358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO – Grażyna Zielińska Protokolant: st. sekr. sąd. – Teresa Aneszko przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej – M. M. oraz oskarżyciela publicznego z (...) w B. Inspektorat w S. – A. C. po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 r. sprawy R. B. oskarżonego z art.54§2 kks na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżone
Czytaj więcej»

III P 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-12-01

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III P 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Witkowski Protokolant: stażysta Sylwia Zarzecka Balcer po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 r. w Suwałkach sprawy J. T. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcji (...) S.A. w S. o podwyższenie renty i jej kapitalizację oraz zapłatę odszkodowania I zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa Produkcji (...) S.A. w
Czytaj więcej»

III P 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III P 4/14 Pm WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Witkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Majewska-Wronowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2017r. w Suwałkach sprawy L. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) przeciwko M. R. o odszkodowanie i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda L. S. prowadzącego działal
Czytaj więcej»

III P 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III P 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Poniatowska Protokolant: stażysta Angelika Chodorowska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 r. w Suwałkach sprawy I. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. Sp.k. w M. Oddział w S. o rentę i zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. Sp.k. w M. Oddział w S. na rzecz powódki I. W. kwotę 4.800 (cztery t
Czytaj więcej»