Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2480

I C 427/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2023-11-09

Data publikacji: 2023-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 427/22 UZASADNIENIE Powód S. R. domagał się uchylenia Uchwał Nr (...) ; (...) ; (...) ; (...) ; (...) i (...) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) , z dnia 25 lutego 2022 r. oraz zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając roszczenie wskazał, iż w dniu 17 lutego 2022 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. zawiadomił, że w dniu 25 lutego 2022 r. w godz. 15.30 - 17.00 odbędzie się zebranie
Czytaj więcej»

I Ca 123/22

postanowienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2022-05-31

Data publikacji: 2022-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.Ca 123/22 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2022 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku K. Z. (1) z udziałem I. W. o zmianę kontaktów z małoletnia K. Z. (2) na skutek apelacji uczestniczki postępowania I. W. od postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 10 lutego 2022 r., sygn. akt III N
Czytaj więcej»

I Ca 128/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2021-04-27

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt I.Ca 128/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Wiśniewska (spr.) Sędziowie: SSO Aneta Ineza Sztukowska SSO Agnieszka Kluczyńska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2021 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w E. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek ape
Czytaj więcej»

I Ca 129/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-08-22

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 129/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2018r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Wiśniewska (spr.) Sędziowie: SSO Antoni Czeszkiewicz SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. J. przeciwko (...) S.A. w S. z zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) S.A. w S. od wyroku Sądu R
Czytaj więcej»

I Ca 130/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Sygn. akt: I.Ca. 130/16 POSTANOWIENIE Dnia 09 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski (spr.) Sędziowie : SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Antoni Czeszkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. z udziałem P. K. i B. K. o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawc
Czytaj więcej»

I Ca 142/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 142/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosław Kowalewski Sędziowie SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Cezary Olszewski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku M. C. z udziałem M. C. (1) i S. K. O. K. i. F. (1) . S. w G. o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o przyjęciu spa
Czytaj więcej»

I Ca 144/23

postanowienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2023-06-29

Data publikacji: 2024-01-18

trafność 100%

Sygn. akt I. Ca. 144/23 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2023 roku, Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Mirosław Krzysztof Derda Sędziowie: Agnieszka Kluczyńska Adam Kowalczyk ( del.) Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Miksza po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2023 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z zawiadomienia Starosty Powiatu (...) z udziałem G. A. o wpis w księdze wieczystej nr (...) na skutek apelacji uczestnika postępowania G. A. o
Czytaj więcej»

I Ca 143/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-05-28

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 143/14 POSTANOWIENIE Dnia 7 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosław Kowalewski Sędziowie SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Cezary Olszewski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z wniosku Z. W. i L. W. z udziałem A. Z. i J. Z. o ustanowienie drogi koniecznej na skutek apelacji uczestników A. Z. i J. Z. od postanowienia Sądu Rejo
Czytaj więcej»

I Ca 144/23

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2023-07-13

Data publikacji: 2024-01-18

trafność 100%

Sygn. akt I. Ca. 144/23 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 6 października 2022 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Ełku dokonał w dziale I - O Rubryce 1.5 księgi wieczystej nr (...) wpisu zmiany powierzchni nieruchomości: z 12,8500 ha na 12,6200 ha, na skutek przedstawienia przez Starostę Powiatu w (...) wykazu synchronizacyjnego. Orzeczenie to ( wpis) zaskarżył G. A. w całości. W uzasadnieniu skargi wskazał, iż dokonany wpis w dziale I księgi wieczystej jest nieprawidłowy, bowiem nastą
Czytaj więcej»

I Ca 141/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-05-28

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 141/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosław Kowalewski Sędziowie: SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Cezary Olszewski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. S. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. przeciwko T. S. o zmianę orzeczenia alimen
Czytaj więcej»