Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2278

I Ca 426/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2021-01-08

Data publikacji: 2021-05-14

trafność 100%

Sygn. akt I.Ca 426/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Wiśniewska (spr.) Sędziowie: SSO Aneta Ineza Sztukowska SSO Małgorzata Szostak – Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki E. S. od wyroku Sądu Rejonowego w Ełku z
Czytaj więcej»

I Ca 427/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2021-12-31

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.Ca 427/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2021 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarbu Państwa – zastępowanego przez Starostę (...) przeciwko M. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda Skarbu Państwa - – zastępowanego przez Starostę (...) od wyroku Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 27 wrześni
Czytaj więcej»

I Ca 427/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2022-01-26

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 427/21 UZASADNIENIE Skarb Państwa – zastąpiony przez Starostę (...) domagał się zasądzenia od M. M. , kwoty 11 647,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Powód wskazał, iż zawarł z pozwanym umowę numer (...) z dnia 10 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 umowy pozwany zobowiązany był do zwrotu przyznanych środków wraz z odse
Czytaj więcej»

I Ca 428/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 428/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Małgorzata Szostak - Szydłowska Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...)
Czytaj więcej»

I Ca 430/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. aktI.Ca 430/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosław Krzysztof Derda Sędziowie: SSO Małgorzata Szostak - Szydłowska (spr.) SSO Joanna Walczuk Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) S.A. w S. od wyroku
Czytaj więcej»

I Ca 430/21

postanowienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2022-07-29

Data publikacji: 2022-09-15

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 430/21 POSTANOWIENIE Dnia 29 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Alicja Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2022 roku w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. H. z udziałem P. Z. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestniczki postępowania J. H. od postanowienia Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 14 września 2021 r., sygn. akt I Ns 260/20 p o s t a n a w i a: I apelację oddalić; II odstąpić od
Czytaj więcej»

I Ca 430/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2022-09-08

Data publikacji: 2022-09-15

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 430/21 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni J. H. , wnioskiem złożonym w dniu 26 sierpnia 2020 roku domagała się stwierdzenia, że nabyła z dniem 1 stycznia 2005 roku, przez zasiedzenie prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w województwie (...) , w powiecie (...) , gminie O. , ul. (...) , oznaczonej numerem geodezyjnym (...) , dla której Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi księgę wieczystą nr (...) , obejmującej pas o szerokości 0,5 m, położony wzdłuż całej granicy pomiędzy w
Czytaj więcej»

I Ca 431/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Sygn. aktI.Ca 431/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Cezary Olszewski (spr.) Sędziowie: SSO Antoni Czeszkiewicz SSO Mirosław Kowalewski Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa D. S. i Z. S. przeciwko J. P. i M. P. o ochronę własności na skutek apelacji pozwanego J. P. od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I Ca 433/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2022-01-04

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 433/21 UZASADNIENIE Powód J. G. w pozwie skierowanym przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. R. w S. domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 15.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31.01.2019 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta oraz dóbr osobistych, a także doznanie cierpień fizycznych i psychicznych w dniu 28 lutego 2017 r. na skutek błędu diagnostycznego i terapeutycznego popełnionego przez pracownika pozwanego
Czytaj więcej»

I Ca 434/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2019-01-10

Data publikacji: 2019-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. aktI.Ca 434/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Szostak-Szydłowska Sędziowie: SO Aneta Sztukowska SO Mirosław Krzysztof Derda (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Ewa Andryszczyk po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2018 roku w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej S. – reprezentowanej przez Zarząd (...) w (...) sp. z o.o. w S. przeciwko M. G. i A
Czytaj więcej»