Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 280/22 - wyrok Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2022-08-31

Sygn. akt I C 280/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

sędzia Mirosław Krzysztof Derda

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2022 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. B. (1) i R. B. (2)

przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

o ustalenie i zapłatę

I.  Ustala, iż umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej o numerze (...) z dnia 08.09.2008 r. zawarta pomiędzy powodami R. B. (1) i R. B. (2) a Ban­kiem (...) S.A. z siedzibą w W., którego następcą prawnym jest pozwany- jest nieważna.

II.  Zasądza od pozwanego (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów R. B. (1) i R. B. (2) łącznie kwotę 50 417,33 PLN (pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemnaście złotych 33/100) i 32 020,60 CHF (trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia franków szwajcar­skich 60/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od w/w kwoty od dnia 10.03.2022 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu nienależnych świadczeń spełnionych przez po­wodów na rzecz pozwanego.

III.  Zasądza od pozwanego (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów R. B. (1) i R. B. (2) łącznie kwotę 11934 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

sędzia Mirosław Krzysztof Derda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Urbanowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Mirosław Krzysztof Derda
Data wytworzenia informacji: