Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 326/22 - wyrok Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2022-09-19

Sygn. akt I C 326/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Protokolant:

sędzia Mirosław Krzysztof Derda

starszy sekretarz sądowy Wioletta Mierzejewska

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2022 roku w Suwałkach

na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko J. W.

o zapłatę

I.Zasądza od pozwanego J. W. na rzecz powoda Banku (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 120.963,29 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 29/100) wraz z dalszymi odsetkami umownymi za opóźnienie, według umownie określonej stopy procentowej w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi od kwoty 109.820,18 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 18/100) od dnia 29.03.2022r. do dnia zapłaty.

II. Zasądza od pozwanego J. W. na rzecz powoda Banku (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 10.909,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

sędzia Mirosław Krzysztof Derda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Urbanowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Mirosław Krzysztof Derda
Data wytworzenia informacji: