Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 448/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2018-12-05

III Ca 1816/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dokonanie wpisu, wniosek o wpis, nieruchomość, wpis w księdze wieczystej, referendarz sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • dokonanie wpisu, zbywania prawa, wniosek o wpis, rzeczywisty stan prawny, wpis ostrzeżenia o niezgodności, wniosek o dokonanie wpisów, niezgodność stanu prawnego, śródmieście w łodzi, zakaz zbywania, nieruchomość, ostrzeżenie o niezgodności stanu, dokonanie wpisu ostrzeżenia, ostrzeżenie o niezgodności treści, wpis w księdze wieczystej, użytkownik wieczysty i właściciel, stan ujawniony w księdze, referendarz sądowy, niezgodność treści księgi wieczystej, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, stan prawny nieruchomości
Zobacz»

II Ca 702/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 13 lipca 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

starosta, złożenie wniosku o wpis, wpis w księdze wieczystej, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • postępowanie scaleniowe, projekt scalenia, starosta, scalanie i wymiana gruntów, ujawnienie w księdze wieczystej, ostrzeżenie o wszczęciu, wniosek o dokonanie wpisów, złożenie wniosku o wpis, wpis w księdze wieczystej, wszczęcie postępowań, dokonanie w księdze wieczystej, dział drugi, wzmianka o wszczęciu, dokonanie wpisu, decyzja o zatwierdzeniu projektu, złożenie wniosku o dokonanie, działka ewidencyjne, zdrój, wpis ostrzeżenia, wniosek o wykreślenie
Zobacz»

III Ca 387/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 31 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

księga wieczysta, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, wniosek o wpis, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, prawo użytkowania wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, wpis prawa własności, nieruchomość, następstwo prawne, przysądzenie, wniosek o wpis, decyzja o przekształceniu, postępowanie wieczystoksięgowe, w prawo, hipoteka, wnioskodawca, wieczysty dłużnik, następca prawny, właściciel, wniosek o wpis prawa, prawa własność nieruchomości, żądany wpis, wniosek dokumentów
Zobacz»

II Ca 9/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2014

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wniosek o wpis, wpis w księdze wieczystej, zaskarżony wpis, prawo użytkowania wieczyste, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wniosek o wpis, wpis w księdze wieczystej, postępowanie wieczystoksięgowe, zaskarżony wpis, podstawa wpisu, treść księgi wieczystej, kognicja sądu wieczystoksięgowego, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, dokument, postanowienie sądu o udzieleniu, hipoteka przymusowa na sumę, wpis hipoteki przymusowej, badanie treści, zachód, żądany wpis, przedmiot aportu, prowadzące księgi, akcjonariusz, dokonanie wpisu
Zobacz»

I ACa 1192/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 6 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

księga wieczysta, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, skarb państwa, prezydent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, nieruchomość, decyzję wywłaszczeniową, powierzchnia, prawo użytkowania wieczyste, skarb państwa, wywłaszczenie, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, własność, te sprawy, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, właściciel nieruchomości, prezydent, szkoda w majątku powodów, przedawnienie, zbycie prawa użytkowania wieczystego, warszawa, zaniechanie skarbu państwa, podstawa umów sprzedaży, brak przesłanki odpowiedzialności
Zobacz»

III Ca 330/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zaskarżony wpis, nieruchomość, referendarz sądowy, złożenie wniosku o wpis, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • zaskarżony wpis, wniosek o wpis wzmianki, postępowanie wieczystoksięgowe, nieruchomość, wszczęcie egzekucji z nieruchomości, zajęcie nieruchomości, referendarz sądowy, wzmianka o wszczęciu egzekucji, ustawa o księgach wieczystych, wniesienie skargi, treść księgi wieczystej, złożenie wniosku o wpis, wpis w księdze wieczystej, wpis prawa własności, skarga na wpis, wniosek o wpis prawa, postępowanie o wpis, dokonań nowych, stan rzeczy z chwili, hipoteka
Zobacz»

II Ca 1138/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

starosta, prawo użytkowania wieczyste, wydział ksiąg wieczysty, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • siedziba w kamieniu, kamień pomorski, akt notarialny, starosta, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, prawo użytkowania wieczyste, termin użytkowania, wieczysty użytkownik działki, odłączenie działu, odłączenie działki, warunkowa umowa sprzedaży, prawidłowy wpis, umowa przeniesienia własności, przymiot właściciela, wydział ksiąg wieczysty, wydział ksiąg wieczystych sądu, wpis prawa własności, wpis w działach, nieruchomość, księga wieczysta sądu rejonowego
Zobacz»

III Ca 293/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 1 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wpis w księdze wieczystej, dokonanie wpisu, złożenie wniosku o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wpis w księdze wieczystej, wpływ wniosku, kolejność wniosków, nowy sącz, rzeczywisty stan prawny, dokonanie wpisu, rozpoznawanie wniosku o wpis, godzina i minuta, wpis prawa własności, podstawa wpisu, stan wpisów, wpis do ksiąg wieczysty, wniosek o wpis prawa, umowa sprzedaży, prowadzące księgi, kognicja sądu wieczystoksięgowego, ustawa o księgach wieczystych, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, złożenie wniosku o wpis, wpis ostrzeżenia
Zobacz»

II Ca 558/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

księgi wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sfałszowanie pełnomocnictwa, złożenie wniosku o wpis, postępowanie wieczystoksięgowe, wpis ostrzeżenia o niezgodności, ostrzeżenie o niezgodności treści, rzeczywisty stan prawny, niezgodność treści księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej, ostrzeżenie o niezgodności stanu, hipoteka, podstawa wpisów w księdze, ustawa o księgach wieczystych, niezgodność stanu prawnego, kognicja sądu w postępowaniu, nieruchomość, mowa w przepisie, nieruchomość ujawniona w księgach, podgórze w krakowie, dokument, spółka komandytowa
Zobacz»

III Ca 812/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 26 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wniosek o wpis, prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wniosek o wpis, prawo użytkowania wieczyste, prawo własności budynków, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, własność budynków i urządzeń, księga wieczysta, wniosek o wpis prawa, nieruchomość, przeniesienie własności, odrębne prawo własności, wpis prawa własności, aeroklub, grunt oddany w użytkowanie, umowa zobowiązująca do przeniesienia, użytkownik wieczysty, wpis prawa użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste i własności, nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania, akt notarialny, umowa przeniesienia prawa
Zobacz»

II Ca 478/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 27 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

miasto, księga wieczysta, nieruchomość, wnioskodawca, wniosek o wpis, referendarz sądowy, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • miasto, księga wieczysta, stare miasto w poznaniu, rejonowy poznań, właściciel nieruchomości, nieruchomość, podstawa wpisu, wnioskodawca, księga wieczysta właścicieli, wniosek o wpis, treść i forma wniosku, referendarz sądowy, wpis prawa własności, wpis w działach, własność państwa, skarb państwa, uczestnik, podstawa decyzji, decyzja wojewody, następstwo prawne
Zobacz»

VIII GC 561/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, wpis w księdze wieczystej, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, rzeczywisty stan prawny, wpis w księdze wieczystej, nieruchomość, treść księgi wieczystej, interes prawny w wytoczenia, forma aktu notarialnego, budynek, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, wytoczenie powództwa o ustalenie, właściciel, domniemanie zgodności, ustalenie nieważności umowy, wieczyste grunty, własność, wpis prawa użytkowania wieczystego, notariusz, umowa sprzedaży prawa użytkowania, konstytutywny wpis
Zobacz»

III Ca 1345/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 7 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

księga wieczysta, prezydent miasta, nieruchomość, wniosek skarbu państwa, złożenie wniosku o wpis, referendarz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • decyzja ministra infrastruktury, księga wieczysta, treść księgi wieczystej, postępowanie wieczystoksięgowe, rada narodowa miasta, orzeczenie o wywłaszczeniu, wojewódzki sąd administracyjny, wywłaszczenie nieruchomości, prezydent miasta, nieruchomość, naczelny sąd administracyjny, orzeczenie prezydium rady narodowej, wniosek skarbu państwa, złożenie wniosku o wpis, skarga na decyzje, wniosek o wpis prawa, wpis prawa własności, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, podstawa do dokonania wpisu, referendarz
Zobacz»

III Ca 839/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 27 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wniosek o wpis, wpis w księdze wieczystej, nieruchomość, referendarz, zaskarżony wpis, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wniosek o wpis, wpis w księdze wieczystej, skarga kasacyjna, ustawa o księgach wieczystych, dokument i treść księgi, postępowanie wieczystoksięgowe, badanie treści, nieruchomość, prowadzenie księgi wieczystej, kognicja sądu wieczystoksięgowego, podstawa wpisów w księdze, referendarz, zaskarżony wpis, funkcja ksiąg wieczystych, postaci zezwoleń, kanał centralny, baza prawna, treść księgi wieczystej, dokonanie wpisu, czynność prawna
Zobacz»

II Ca 1340/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 20 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

księgi wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wpis prawa własności, decyzja administracyjna, miasto, księga wieczysta, udział miasta, wniosek o wpis prawa, arkusz mapy, dokonanie wpisu, wpis do ksiąg wieczysty, podstawa wpisu, wniesienie skargi, wniosek o wpis, minister spraw wewnętrznych i administracji, wpis referendarza, współwłaściciel, dotychczasowy udział, nieważność decyzji wojewody, stan prawny, gospodarka nieruchomościami, stwierdzająca nieważność
Zobacz»

I C 650/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 11 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

księgi wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cyfryzacja, legitymacja, nieruchomość, minister administracji, prawa mienia, usunięcie niezgodności, powierzchnia, nabycie przez miasto, ewidencja gruntów, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, legitymacja czynna, mienie ogólnonarodowe, miasto, wniosek o dokonanie, stan prawny nieruchomości, księga wieczysta dla nieruchomości, nieważność decyzji wojewody, umowa przeniesienia własności, wpis w księdze wieczystej, własność osoby fizycznej
Zobacz»

II Ca 1482/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

księga wieczysta, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, księga wieczysta, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, nieważność uchwały, stwierdzająca nieważność, prawo użytkowania wieczyste, podstawa wpisu, przedmiot aportu, nieruchomość, hipoteka przymusowa na sumę, przeszkoda do dokonania wpisu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpis hipoteki przymusowej, osoba obowiązana, rozszerzenie zabezpieczenia, przedmiotowa księga, podstawa do przejścia, postanowienie sądu okręgowego, siedziba
Zobacz»

II Ca 1431/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

księga wieczysta, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, księga wieczysta, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, nieważność uchwały, stwierdzająca nieważność, prawo użytkowania wieczyste, podstawa wpisu, przedmiot aportu, nieruchomość, hipoteka przymusowa na sumę, przeszkoda do dokonania wpisu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpis hipoteki przymusowej, osoba obowiązana, rozszerzenie zabezpieczenia, przedmiotowa księga, podstawa do przejścia, postanowienie sądu okręgowego, siedziba
Zobacz»

I Ca 440/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 30 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

prezydent miasta, gospodarka nieruchomościami, dokonanie wpisu, księga wieczysta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • prezydent miasta, decyzja prezydenta miasta, sposób korzystania z nieruchomości, ograniczenie sposobu, zakres administracji rządowej, wykonujące zadanie z zakresu, zadanie z zakresu administracji, przedmiot ograniczenia, ograniczony sposób, gospodarka nieruchomościami, założenie i przeprowadzenie, dokonanie wpisu, wojewoda, podstawa wpisu, księga wieczysta, nieruchomość w przedmiocie, napowietrzna linia elektroenergetyczna, koszt ewentualnego zastępstwa procesowego, udzielenie zezwolenia, wydany dzień
Zobacz»

I Ca 224/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 16 września 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, wydział ksiąg wieczysty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, norma wynikająca z treści, prawo użytkowania wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, budynek gospodarczy, wydział ksiąg wieczysty, zasiedzenie prawa własności, drzewostan, postanowienie o przysądzeniu własności, własność nieruchomości, bezumowne korzystanie, hipoteka, grunt, w prawo, użytkownik, stosunek do powoda, konstytucja rp, nabywca, właściciel, ustawa o księgach wieczystych
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Wysocka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Krzysztof Derda,  Cezary Olszewski ,  Joanna Walczuk
Data wytworzenia informacji: